Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Zygmunt Ziobrowski

Region:
Kraków
Data emisji:
30.08.2023
Z głębokim smutkiem i żalem przyjąłem wiadomość o śmierciprof. dr. hab. inż. arch.

Zygmunta Ziobrowskiegowybitnego naukowca i urbanisty,


twórcy i wieloletniego dyrektora Instytutu Rozwoju Miast,


projektanta miejscowych i regionalnych planów zagospodarowania przestrzennego
m.in. dla Krakowa, Katowic i aglomeracji Trypolisu,


autora studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Krakowa, Warszawy i Katowic.
Rodzinie i Bliskim
prof. Zygmunta Ziobrowskiego
składam wyrazy głębokiego współczucia

Jacek MajchrowskiPrezydent Miasta Krakowa
Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi