Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jolanta Anders

Region:
Katowice
Data emisji:
30.06.2023

Z wielkim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
naszej Koleżanki

Jolanty Anders

długoletniego pracownika, kierownika sklepu Sam Zenit
Powszechnej Spółdzielni Spożywców Społem w Katowicach

Wyrazy szczerego współczucia

Mężowi, Synowi, Synowej
oraz
Rodzinie

składają

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz członkowie i pracownicy
PSS Społem w Katowicach

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi