Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Leopold Kuźma

Region:
Gdańsk
Data emisji:
25.04.2023


Z wielkim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci


prof. Leopolda Kuźmy

wieloletniego pracownika Uniwersytetu Gdańskiego.


Pan Profesor pełnił funkcję Prodziekana (1965-1968)
i Dziekana Wydziału Transportu Morskiego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie

(1968-1970) (obecnie Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego).
Kierował Katedrą Ekonomiki Transportu i Zakładem Ekonomiki Organizacji
Portów Morskich w Instytucie Transportu Morskiego (1965-1977).
Był członkiem Rady Naukowo Ekonomicznej przy Ministrze Żeglugi (1969-1973),

członkiem Komisji Głównej Transportu , Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

przy Polskiej Akademii Nauk (1969-1974), członkiem Senatu UG (1983-1989)
oraz wieloletnim członkiem Rady Naukowej przy Instytucie Morskim w Gdańsku.

Był autorem licznych publikacji naukowych.
Wypromował wielu magistrantów i doktorantów.

Prof. Leopold Kuźma posiadał wieloletnie doświadczenie związane z pracą
w sektorze gospodarki morskiej. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia w tym:
nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia naukowe.


Serdeczne wyrazy współczucia

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora

składają

Dziekan i cała społeczność akademicka
Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi