Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Andrzej Skrzypek

Region:
Warszawa
Data emisji:
23.02.2023

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dra hab.
Andrzeja Skrzypka

wybitnego uczonego, znawcę historii najnowszej,
dziejów ZSRR i krajów bałtyckich, stosunków polsko-radzieckich,
polskiej polityki wschodniej,
historii dyplomacji i stosunków międzynarodowych,
wykładowcy krajowych i zagranicznych uniwersytetów,
profesora na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego,
współzałożyciela i kierownika Międzyinstytutowej
Pracowni Badań nad Rosją i Państwami Poradzieckimi.

Pracownicy Katedry Studiów Wschodnich
Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi