Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Wiktor Rzeczycki

Region:
Gdańsk
Data emisji:
17.02.2023

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr. hab. med.

Wiktora Rzeczyckiego

kierownika Katedry Chemii Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
który rozpoczął działalność naukowo-dydaktyczną pod kierunkiem
Prof. Włodzimierza Mozołowskiego w Katedrze Chemii Lekarskiej AMG.
W 1959 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 1964 stopień docenta.
W latach 1969-1980 pełnił funkcje kierownika Zakładu Biochemii Akademii Medycznej

w Białymstoku. W 1981 uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego.
Następnie do roku 1999 pełnił funkcje kierownika katedry Chemii Ogólnej
(obecnie Chemii Medycznej). Wielu wychowanków profesora uzyskało
stopień doktora habilitowanego i tytuł profesora i objęło funkcje kierownicze
w obu Uczelniach. Profesor był bardzo dobrym wykładowcą, a jednocześnie społecznikiem

wspierającym kształcenie studentów z Białorusi na naszej Uczelni.

Pozostanie we wdzięcznej pamięci swoich wychowanków i przyjaciół.

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i Bliskim

składają

przyjaciele z Katedry Chemii Medycznej i Zakładu Bioenergetyki GUMed.

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi