Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Leszek Kuźnicki

Region:
Łódź
Data emisji:
10.02.2023


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu
3 lutego 2023 roku

Prof. dr. hab.

Leszka Kuźnickiego

członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk oraz jej Prezesa w latach 1993-1998,
członka Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Łodzi,
absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego,
wybitnego polskiego biologa, popularyzatora nauki i działacza społecznego.


Panu prof. Jackowi Kuźnickiemu,

Rodzinie i Bliskim

składamy

szczere wyrazy żalu i współczucia

Prezes, Członkowie i pracownicy
Oddziału PAN w Łodzi

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi