Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Leonard Runkiewicz

Region:
Warszawa
Data emisji:
26.01.2023

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamyProfesora dr hab. inż.
Leonarda Runkiewicza


Człowieka wyjątkowego:
uznanego naukowca i wybitnego specjalistę w dziedzinie inżynierii lądowej,
a zarazem zdobywcę szczytów wysokogórskich.
Od zawsze związany był z Instytutem Techniki Budowlanej, gdzie pełnił między innymi
funkcję Kierownika Zakładu Konstrukcji Budowlanych,
a także przewodniczył Radzie Naukowej.
Był aktywnym profesorem Politechniki Warszawskiej i wielu innych uczelni,
w tym Politechniki Lubelskiej w której był profesorem honorowym.


Profesor Leonard Runkiewicz stanowił uosobienie właściwego dla budownictwa
powiązania inżynierii i nauki. Człowiek o niespożytej energii i pasji inżynierskiej.
Autor kilkuset publikacji oraz blisko tysiąca ekspertyz ważnych obiektów budowlanych.
Ogromnie zaangażowany w kształcenie i doskonalenie kadr naukowych, przez ponad
dwadzieścia lat był Przewodniczącym Komisji ITB ds. stopni i awansów naukowych
wypromowano wówczas ponad pięćdziesięciu doktorów nauk technicznych.
Bardzo zaangażowany na rzecz społeczności budowlanych,
członek wielu towarzystw technicznych i rad programowych wielu wydawnictw.
Niezwykle aktywny organizator i współorganizator konferencji naukowych
i technicznych.
Odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
i wyróżniony godnością członka honorowego PZITB.

Nie da się w liczbach wyrazić, ani w słowach ująć dokonań Profesora.
Wyjątkowa była życzliwość w kontaktach osobistych; zawsze pomocny i obdarzony
charakterystycznym poczuciem humoru.
Będzie nam Go wszystkim brakowało.


Małżonce i Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia i żalu składają

Dyrekcja, Rada Naukowa oraz Pracownicy Instytutu Techniki Budowlanej

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi