Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jerzy Wilkin

Region:
Wrocław
Data emisji:
18.01.2023


Z najgłębszym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


Prof. dr. hab. dr. h. c. mult.

Jerzego Wilkina

Wybitnego polskiego uczonego, ekonomisty,
który był niekwestionowanym autorytetem i niezwykłym człowiekiem.

Wieloletniego zasłużonego pracownika Instytutu Rozwoju Wsi
i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Warszawskiego,
członka rzeczywistego PAN, doktora honoris causa Uniwersytetu
w Białymstoku, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Profesor był wielkim humanistą. Zajmował się ekonomią instytucjonalną,
ekonomią polityczną i ekonomią sfery publicznej, publikując m.in.
o ewolucji i transformacji systemów społeczno-ekonomicznych,
relacjach między państwem a gospodarką, rozwoju wsi i rolnictwa,
naukowych podstawach polityki czy filozofii nauki.
Aktywnie działał na rzecz zachowania wolności badań,
autonomii instytucjonalnej jednostek naukowych,
podkreślając społeczną służebność nauki.

Żegnamy naszego Mistrza i wspaniałego Przyjaciela.


Rodzinie Pana Profesora

składamy
wyrazy głębokiego współczucia

Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy
Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi