Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Maria Korzon

Region:
Gdańsk
Data emisji:
21.12.2022

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr hab.
Marii Korzon

specjalistki w dziedzinie pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej,
wieloletniej kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii
i Onkologii Dziecięcej, zatrudnionej w Uczelni w latach 1962-2007.
Wieloletniej konsultant wojewódzkiej
w dziecinie pediatrii i medycyny szkolnej.


Odznaczonej:
Odznaką Przyjaciel Dziecka (1982 r.),
Złotym Krzyżem Zasługi (1983 r.),
Medalem Zasłużony Ziemi Gdańskiej (1984 r.),
Medalem Zasłużony dla Miasta Gdańska (1986 r.),
odznaką Za wzorową pracę w służbie zdrowia (1991 r.),
Medalem 1000-lecia Miasta Gdańska (1998 r.),
Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski (2001 r.),
Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2003 r.),
Medalem Honorowym im. J. Brudzińskiego (2003 r.),
Medalem Honorowym im. Księcia Mściwoja II (2003 r.).
Laureatki nagrody indywidualnej Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (1986 r.)
za osiągnięcia zawodowe (2002 r.).

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim

składają

Rektor, Senat, Rada Uczelni i cała społeczność
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi