Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Dariusz Borowiak

Region:
Gdańsk
Data emisji:
10.11.2022


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierciProfesora

Dariusza Borowiaka


Kierownika Zakładu Limnologii Instytutu Geografii,

Prodziekana ds. Studenckich

Wydziału Oceanografii i Geografii w latach 2013-2016

Żegnamy znakomitego naukowca,

dydaktyka i praktyka.

Wychowawcę wielu pokoleń geografów


Cześć Jego pamięci!


składają

Rektor, Senat oraz Społeczność
Akademicka Uniwersytetu Gdańskiego


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi