Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Maria Ziembińska-Tworzydło

Region:
Warszawa
Data emisji:
04.11.2022

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy naszą serdeczną koleżankę

Dr Marię
Ziembińską-Tworzydło

wybitną paleobotaniczkę, wykładowcę na wydziale Geologii UW,
specjalistkę w dziedzinie paleobotaniki i palinologii neogenu Polski,
popularyzatorkę wiedzy paleobotanicznej i nauczycielkę wielu
pokoleń paleobotaników.
Członkinię zarządu Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa
Botanicznego. Stworzyła prężnie działające środowisko paleobotaniczne,
co zaowocowało innowacyjnymi pracami o znaczeniu międzynarodowym.

Marysiu, byłaś naszą przewodniczką duchową i przyjaciółką,
bardzo nam brakuje Twojego uśmiechu, mądrych wskazówek i ciepła,
które roztaczałaś wokół siebie.
Pozostała pustka i smutek.

Palinolodzy trzeciorzędu, współautorzy Atlasu:
Leon Stuchlik, Irena Grabowska, Hanna Ważyńska,
Aleksandra Kohlman-Adamska, Barbara Słodkowska,
Elżbieta Worobiec, Ewa Durska

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi