Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Bogusław Gediga

Region:
Wrocław
Data emisji:
20.10.2022

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 18 października 2022 r.
odszedł od nas

Profesor

Bogusław Gediga

Przewodniczący Komisji Archeologicznej
Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk
w latach 1982-2022
wybitny polski archeolog, specjalista w zakresie archeologii pradziejowej.
Autor ponad 250 artykułów i książek o tematyce archeologicznej.
Nieoceniony Nauczyciel i Mistrz dla wielu dolnośląskich archeologów
i historyków sztuki.
W Zmarłym tracimy Uczonego o wielkim autorytecie


Rodzinie i Bliskim Pana Profesora

składamy

wyrazy głębokiego współczucia

Prezes, Członkowie oraz Pracownicy Wrocławskiego Oddziału PAN

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi