Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Bogusław Gediga

Region:
Wrocław
Data emisji:
20.10.2022

W dniu 18 października zmarł

Prof. dr hab.
Bogusław Gediga

emerytowany profesor Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
Z ogromnym żalem żegnamy jednego
z nestorów polskiej archeologii.
Wybitnego badacza, nauczyciela akademickiego,
niezwykłego Człowieka.
Przez całe swoje zawodowe życie, od 1955 roku,
związany był z Instytutem Historii Kultury Materialnej
(obecnie Instytutem Archeologii i Etnologii PAN).
Kierownik Pracowni Archeologii Śląska, od 1998 roku kierownik
Zespołu Archeologicznych Badań Ratowniczych IAE PAN
we Wrocławiu, w latach 1992-2022 przewodniczący
Komisji Archeologicznej Oddziału PAN we Wrocławiu.
Od 1990 roku redaktor "Przeglądu Archeologicznego".
Był wybitnym i cenionym w całej Europie znawcą problematyki
epoki brązu i wczesnej epoki żelaza,
sztuki pradziejowej i wczesnośredniowiecznej
oraz kultury Słowian we wczesnym średniowieczu.
Szanowany nauczyciel akademicki, promotor, Mistrz.
Niestrudzony organizator życia naukowego, przewodniczący
Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN
w latach 2011-2019, członek korespondent Niemieckiego Instytutu
Archeologicznego, zaangażowany w działalność wielu instytucji
i towarzystw naukowych.
Współtwórca, od 1998 roku, konferencji biskupińskich.
Pozostanie w naszej pamięci jako Człowiek życzliwy i serdeczny,
zainteresowany losem archeologii, naszego Instytutu,
losem innych ludzi.

Najserdeczniejsze wyrazy współczucia
Żonie i Rodzinie

składają

Dyrektor, Rada Naukowa i Pracownicy IAE PAN

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi