Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Teresa Starzyńska

Region:
Szczecin
Data emisji:
21.10.2022

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


Prof. dr hab. n. med.
Teresy Starzyńskiej


Kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego,
wybitnej gastroenterolog, badaczki naukowej

Rodzinie

składamy

serdeczne wyrazy współczucia

Prof. Małgorzata Zwolińska-Wcisło
z Zespołem Katedry Gastroenterologii i Hepatologii UJ CM

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi