Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Bogdan Wyrzykowski

Region:
Gdańsk
Data emisji:
28.09.2022

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr. hab. n. med.
Bogdana Wyrzykowskiego

specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych i fizjologii klinicznej,
wieloletniego kierownika Katedry i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego
i Diabetologii GUMed,
zatrudnionego w Uczelni w latach 1967-2014.
Wybitnego lekarza, nauczyciela akademickiego i naukowca.
Członka zarządu Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
oraz Komisji do Badań nad Nadciśnieniem Tętniczym
przy Komitecie Patofizjologii PAN.

Odznaczonego Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1995 r.),
Złotym Krzyżem Zasługi (2002 r.)
oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008 r.).
Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i Bliskim

składają

Rektor, Senat, Rada Uczelni i cała społeczność
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi