Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Dorota Czykier-Wierzba

Region:
Gdańsk
Data emisji:
15.09.2022Prof. dr hab.
Dorota Czykier-Wierzba

emerytowana Profesor Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Prof. dr hab. Dorota Czykier-Wierzba prawie całe
swoje zawodowe życie związała z Wydziałem Zarządzania UG,
w szczególności z Katedrą Finansów.
Dawała przykład pracowitości, sumienności i skrupulatności
w realizacji badań naukowych oraz w kształceniu studentów.
Imponowała skromnością i życzliwością.

Cześć Jej pamięci

składają

Rektor, Senat
i cała Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Gdańskiego


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi