Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Marian Kwapisz

Region:
Gdańsk
Data emisji:
16.08.2022Profesor dr hab.
Marian Kwapisz

Pełnił funkcję kierownika Zakładu Równań Różniczkowych
i Metod Numerycznych w latach,
Wicedyrektora Instytutu Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego,
Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Cześć Jego pamięci

składa

Rektor, Senat
i Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Gdańskiego


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi