Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Zygmunt Lewczuk

Region:
Kraków
Data emisji:
27.07.2022

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że zmarł


mgr inż. architekt
Zygmunt Lewczuk

nasz wieloletni, serdeczny kolega.
Wybitny znawca i opiekun architektury drewnianej,
Wojewódzki Konserwator Zabytków w latach 1989-1998,
w następnych latach pracownik nowosądeckiej delegatury
WUOZ w Krakowie.

Wyrazy współczucia oraz słowa wsparcia dla
Żony, Córki z Mężem, Wnuka
oraz
całej Rodziny

składają

koleżanki i koledzy z nowosądeckiej Delegatury
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi