Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Kazimierz Goebel

Region:
Lublin
Data emisji:
29.07.2022

Ze smutkiem zawiadamiamy,
że dnia 21 lipca 2022 roku w wieku 81 lat zmarł


prof. dr hab.
Kazimierz Goebel

wybitny matematyk, specjalista z analizy funkcjonalnej,
a zwłaszcza z teorii punktów stałych.
Prof. Goebel był wieloletnim pracownikiem
Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie,
w tym w latach 1993-1999 rektorem tej uczelni.
W latach 1993-1999 był też
prezesem Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
Przez 16 lat aktywnie pełnił funkcję członka Rady Naukowej IM PAN.
Napisał szereg monografii i wykształcił wielu znanych matematyków.


Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy IM PAN

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi