Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Roman Grzybowski

Region:
Warszawa
Data emisji:
20.07.2022

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 9 lipca 2022 roku zmarł

Prof. dr hab.

Roman Grzybowski

Emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Technologii Żywności
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Uznany i ceniony specjalista w zakresie mikrobiologii technicznej
i mikrobiologii żywności.
Prodziekan Wydziału Technologii Żywności.
Członek wielu Komisji Senackich i Rektorskich.
Wyróżniony: Złotą Odznaką Honorową "Za Zasługi dla SGGW",
Nagrodami Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
oraz wieloma Nagrodami JM Rektora SGGW.
Żegnamy wybitnego naukowca, cenionego pedagoga i wychowawcę
wielu pokoleń młodzieży akademickiej.
Cześć Jego Pamięci!

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dyrektor Instytutu Nauk o Żywności
Dziekan Wydziału Technologii Żywności

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi