Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Piotr Kraszewski

Region:
Poznań
Data emisji:
14.07.2022

Z żalem zawiadamiamy, że dnia 10 lipca 2022 roku zmarł

Prof. UAM dr hab.
Piotr Kraszewski

Historyk, politolog, profesor senior Wydziału Historii UAM,
współtwórca Instytutu Wschodniego UAM, w którym przez wiele lat
pełnił funkcję dyrektora naukowego.

Zastępca dyrektora Zakładu Badań Narodowościowych PAN,
Członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk
i Komitetu Badań nad Migracjami Ludności i Polonią.
Zasłużony dla rozwoju badań w zakresie historii najnowszej,
międzynarodowych ruchów migracyjnych i stosunków międzynarodowych.
Autorytet w dziedzinie badań polonijnych.

Odszedł od nas człowiek wielkiej dobroci, wiedzy i kultury.
Wspaniały nauczyciel akademicki, promotor,
ceniony wykładowca i wychowawca
wielu pokoleń wschodoznawców i historyków.
Pan Profesor był wzorem rzetelnej postawy naukowej i pasji badawczej,
realizowanej z oddaniem dla dobra wspólnego.


Rodzinie i Bliskim Pana Profesora

składamy wyrazy serdecznego współczucia

Rektor i Senat,
Dziekan i Społeczność Wydziału Historii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pogrzeb odbędzie się
w poniedziałek, 18 lipca 2022 r., o godz. 11:50
na Cmentarzu Junikowskim.

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi