Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Piotr Waśniewski

Region:
Płock
Data emisji:
15.07.2022

Z wielkim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci

Piotra Waśniewskiego

Przewodniczącego Rady Nadzorczej w PSS Społem "Zgoda"
oraz Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność".

Człowieka oddanego idei spółdzielczości, sprawom pracowników
oraz wspierającego zaangażowanie Spółdzielni
w przedsięwzięcia o charakterze charytatywnym,
kulturalnym i sportowym organizowane na rzecz mieszkańców Płocka.


Rodzinie i Bliskim

składam wyrazy serdecznego współczucia

Prezydent Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski
wraz ze Współpracownikami

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi