Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Barbara Guzik

Region:
Kraków
Data emisji:
01.06.2022


Z głębokim smutkiem i żalem przyjąłem wiadomość o śmierci


prof. dr hab.

Barbary Guzik


filologa, specjalisty w zakresie językoznawstwa,
działaczki politycznej i społecznej,
byłej Wiceprezydent Krakowa.


Barbara Guzik była profesorem Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej,
wykładowcą na Wydziale Humanistycznym
Uniwersytetu Pedagogicznego.
Pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Humanistycznego
Akademii Pedagogicznej w Krakowie w latach 2005-2008.
Prowadziła badania w dziedzinie językoznawstwa,
dla wielu była autorytetem naukowym.


Z zaangażowaniem uczestniczyła w życiu politycznym i społecznym,
przez wiele lat reprezentowała Stronnictwo Demokratyczne.
Działała również jako wiceprezes krakowskiego oddziału
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.


Została doceniona za działalność naukową, pedagogiczną i społeczną.
Za wybitne zasługi dla nauki i kultury polskiej została odznaczona
Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej


Rodzinie i Bliskim

śp. prof. dr hab. Barbary Guzik

składam wyrazy głębokiego współczucia


Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi