Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Wojciech Gasparski

Region:
Warszawa
Data emisji:
27.05.2022

Z głębokim smutkiem żegnamy Pana

prof. dr. hab.
Wojciecha Gasparskiego

wybitnego naukowca,
znawcę problematyki etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu,
mentora i wychowawcę wielu pokoleń studentów,
autora wielu prac naukowych.

Żegnamy wieloletniego Członka Jury Konkursu "Etyka w Finansach"
organizowanego przez Komisję Etyki Bankowej przy ZBP.

Będzie Go nam bardzo brakowało w dyskusjach o przyszłości
zrównoważonego rozwoju gospodarki,
zwłaszcza w nowych realiach geopolitycznych.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci
jako Człowiek wielkiego serca i wielkiej życzliwości dla ludzi.

Rodzinie i Przyjaciołom

składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Rada, Zarząd i Komisja Etyki Bankowej
oraz pracownicy Związku Banków Polskich

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi