Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jerzy Kita

Region:
Warszawa
Data emisji:
30.04.2022

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 23 kwietnia 2022 roku zmarłProf. dr hab. dr h.c.

Jerzy Kita

lekarz weterynarii

Wieloletni Kanclerz Kapituły Medalu Honorowego
Bene de Veterinaria "Meritus" - najwyższego odznaczenia
samorządu zawodowego lekarzy weterynarii

Delegat Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
na Zjazd w pięciu kadencjach

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie
w latach 1981-1986 oraz 1996-2002

Kierownik Katedry Epizootiologii z Kliniką
w latach 1977-1981 oraz 1987-1993

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Nauk Weterynaryjnych w latach 1998-2000

Prezes Polskiego Towarzystwa Hipiatrycznego w latach 2000-2014

Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia
Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej EAEVE w latach 1997-1999

Wyróżniony wieloma odznaczeniami
państwowymi i resortowymi

Człowiek mądry, prawy, pełen życzliwości
oraz troski o zawód lekarza weterynarii

Cześć Jego Pamięci!

Rada Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,
Koleżanki i Koledzy, lekarze weterynarii z
Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi