Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Erwin Wąsowicz

Region:
Poznań
Data emisji:
12.04.2022


Podziękowania

Ich Magnificencjom
Panu Profesorowi Krzysztofowi Szoszkiewiczowi
Rektorowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
oraz
Panu Profesorowi Dariuszowi Wielińskiemu
Rektorowi Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu,
Wielebnym Księżom,
oraz wszystkim Kolegom i Przyjaciołom Mojego MężaProfesora
Erwina Wąsowicza

składam gorące podziękowanie
za udział w uroczystościach żałobnych i pogrzebowych,
jak również za wyrazy serdecznej pamięci o Zmarłym
i okazaną nam życzliwość.


Zofia Wąsowicz


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi