Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Barbara Trachimowicz

Region:
Wrocław
Data emisji:
06.04.2022

Zmarła sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu
w stanie spoczynku

Barbara Trachimowicz

Członkini Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

Wyrazy wspó czucia

Mężowi wraz z Rodziną

sk adaj

kole anki i koledzy
ze Stowarzyszenia S dziów Polskich Iustitia

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi