Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Stefan Jurga

Region:
Poznań
Data emisji:
25.03.2022

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Profesora
Stefana Jurgi

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1996-2002),
Prorektora UAM (1990-1996),
Podsekretarza i Sekretarza stanu w Ministerstwach Edukacji i Nauki
oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2005-2007),
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich
oraz Wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich (1999-2002),
Dyrektora Centrum NanoBioMedycznego UAM (2010-2022).

W osobie Zmarłego tracimy człowieka niezwykłych talentów:
wspaniałego naukowca, dynamicznego menagera nauki,
wizjonera rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce,
opiekuna sportu akademickiego, a przede wszystkim
człowieka mądrego, uczciwego i szlachetnego.


Nasze serca łączą się w tej chwili w smutku

z Rodziną, Przyjaciółmi Zmarłego

oraz całą poznańską

społecznością akademicką


Ryszard Pawlak
Piotr Dwornicki


To, co zrobił dla wielu

śp. prof. Stefan Jurga

jest nieprzemijające i stąd dla Wszystkich dotkniętych Jego stratą
niech płynie pocieszenie.

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi