Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Franciszek Dziadoń

Region:
Kraków
Data emisji:
03.03.2022


Z głębokim smutkiem i żalem przyjąłem wiadomość o śmierci


Franciszka Dziadonia


zasłużonego pedagoga i wychowawcy młodzieży,
Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury Fort 49 "Krzesławice"
w latach 1991-2020.
Franciszek Dziadoń organizował działalność edukacyjną
dla młodzieży, starał się kształtować postawy patriotyczne
młodego pokolenia.
Przyczynił się do odrestaurowania Fortu 49 "Krzesławice"
i zorganizowania Młodzieżowego Domu Kultury
w historycznym miejscu.
Za działania na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego
został odznaczony medalem 100 lecia odzyskania niepodległości.
Za szczególne zasługi dla Krakowa został wyróżniony
Odznaką Honoris Gratia w 2011 r.


Rodzinie i Bliskim

śp. Franciszka Dziadonia

składam wyrazy głębokiego współczucia


Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi