Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Roman Tokarczyk

Region:
Lublin
Data emisji:
18.02.2022

Z głębokim żalem żegnamy Pana

Prof. dr. hab. Romana Tokarczyka

przez całe zawodowe życie związanego
z Wydziałem Prawa i Administracji UMCS,
wybitnego uczonego, nauczyciela akademickiego i prawnika.

Rodzinie Pana Profesora

składamy wyrazy szczerego współczucia

Dziekan i Prodziekani Wydziału Prawa i Administracji,
Dyrektor i Wicedyrektorzy Instytutu Nauk Prawnych,
Pracownicy i Studenci Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi