Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Elżbieta Gajewska

Region:
cała Polska
Data emisji:
12.02.2022

Pogrążeni w głębokim smutku,
żegnamy Nestora Polskiej Neonatologii

Panią

prof. dr hab. med.
Elżbietę Gajewską


której aktywność naukowa i zawodowa przepełniona
była troską o zdrowie i życie
najmniejszych z najmniejszych.

Jako wieloletni Kierownik Kliniki Neonatologii Akademii Medycznej
we Wrocławiu, Przewodnicząca Sekcji Neonatologii Polskiego
Towarzystwa Pediatrycznego a także Przewodnicząca
Zespołu Konsultantów Medycznych w Dziedzinie Neonatologii,
przyczyniła się w sposób wyjątkowy do szybkiego rozwoju neonatologii
w naszym kraju.

Bliska i serdeczna współpraca z Jurkiem Owsiakiem i WOŚP
pozwoliła rozwinąć nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne
u noworodków, dając coraz większe szanse dla nowonarodzonych.

Wraz z Jej odejściem utraciliśmy Przyjaciela, Nauczyciela i duchowego Przewodnika
oraz źródło wielkiej, prawdziwej i szczerej życzliwości
dla naszych starań, pomysłów oraz problemów.

Pozostanie na zawsze w naszych sercach, myślach i uczuciach
jako Człowiek wyjątkowy.

Cześć Jej Pamięci!


"Zadziwiła los ogromem życzliwości
choć ubierał Ją w zmartwienia i kłopoty.
Na tle naszej polskiej rozmaitości
lśniła niczym szlachetny diadem złoty". RL


Nadzór Krajowy w Dziedzinie Neonatologii
i
Polskie Towarzystwo Neonatologiczne


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi