Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jerzy Bartmiński

Region:
Warszawa, Lublin
Data emisji:
10.02.2022

Z głębokim smutkiem żegnamy


Prof. dr. hab.
Jerzego
Bartmińskiego

wybitnego językoznawcę, etnolingwistę, folklorystę, slawistę,
twórcę Lubelskiej Szkoły Etnolingwistycznej,
założyciela i wieloletniego redaktora naczelnego rocznika
"Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury",
kierownika międzynarodowego programu badawczego EUROJOS,
w latach 2008-2014 pracownika Instytutu Slawistyki Polskiej
Akademii Nauk, prawego i szlachetnego Człowieka,
Mistrza i niestrudzonego Nauczyciela wielu z nas.
Jesteśmy dumni i wdzięczni za to,
że mogliśmy z Nim współpracować.
Prof. Jerzy Bartmiński pozostanie
dla nas niedoścignionym wzorem
Badacza niestrudzenie
dążącego do odkrycia prawdy,
wytrwale zmierzającego do celu,
konsekwentnego w działaniu.
Profesor skupiał wokół siebie
szerokie grono współpracowników,
angażując badaczy z różnych krajów
i ośrodków naukowych.
Jego odejście
jest dla nas ogromną stratą.

Odszedł Człowiek szczególnie nam bliski,
Autorytet, Nauczyciel, Mistrz.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci i sercach.

Dyrekcja, pracownicy i pracownice Instytutu Slawistyki PAN


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi