Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Monika Gierzyńska-Dolna

Region:
Katowice, Częstochowa
Data emisji:
10.11.2021

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


prof. dr hab. inż.
Moniki Gierzyńskiej-Dolnej

Wybitnej uczonej i wychowawczyni wielu pokoleń
inżynierów i pracowników nauki,

pełniącej m.in. funkcje
prorektora Politechniki Częstochowskiej,
dziekana i prodziekana Wydziału Budowy Maszyn,
dyrektora Instytutu Obróbki Plastycznej i Spawalnictwa,
kierownika Katedry Systemów Technicznych i Zarządzania,
twórczyni laboratorium do badania endoprotez,
autorki wielu patentów, publikacji

oraz cenionego nauczyciela akademickiego.


Rektor, Senat i Społeczność Akademicka
Politechniki Częstochowskiej

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi