Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jadwiga Konieczna-Twardzikowa

Region:
Kraków
Data emisji:
30.09.2009
Profesor
Jadwiga
Konieczna-Twardzikowa

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o odejściu w dniu 21 września 2009 roku
naszej drogiej Pani Profesor Jadwigi Koniecznej-Twardzikowej,
wybitnej tłumaczki literatury hiszpańskiej,
autorki publikacji przekładoznawczych i współzałożycielki
Zakładu Hispanistyki w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Śląskiego.

Pani Profesor pozostanie w naszej pamięci
jako niezwykły nauczyciel sztuki tłumaczenia,
porywający swą pasją i entuzjazmem studentów
do uprawiania zawodu i do współpracy z doświadczonymi praktykami.
To dzięki Niej powstała Sekcja Hiszpańska
oraz Górnośląskie Koło PT TEPIS.
Wyrazem najwyższego uznania dla Jej zasług było nadanie Jej
w 2005 roku tytułu Członka Honorowego PT TEPIS.

Żegnamy Panią Profesor
jako niedościgniony wzór umiłowania trudnego zawodu tłumacza
i taką Ją zapamiętamy na zawsze.

Wyrazy serdecznego współczucia

Rodzinie

składa

Rada Naczelna
Polskiego Towarzystwa Tłumaczy
Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi