Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jan Jeż

Region:
Poznań
Data emisji:
04.08.2010
Z głębokim żalem żegnamy zmarłego 1 sierpnia 2010 roku


prof. nadzw. PP dr. hab. inż.

Jana Jeża

profesora Wydziału Budownictwa i Inżynierii
Środowiska Politechniki Poznańskiej,
wybitnego specjalistę w dziedzinie budownictwa.
W trakcie swojej długoletniej pracy na Uczelni
sprawował funkcję zastępcy dyrektora Instytutu
Inżynierii Lądowej (1996-2002) i kierownika Zakładu
Geotechniki i Geologii Inżynierskiej (2007-2008).
Za swoje osiągnięcia odznaczony został m.in.
Złotym Krzyżem Zasługi,
Medalem Złotym za Długoletnią Służbę.

W osobie Zmarłego straciliśmy wybitnego naukowca,
prawego Człowieka, życzliwego Kolegę i Przyjaciela.

Rodzinie Zmarłego

składamy wyrazy szczerego współczucia.

Rektor i Senat
Politechniki Poznańskiej

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi