Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Anna Skowronek-Mielczarek

Region:
cała Polska
Data emisji:
11.10.2021

Rektor i Senat
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
wraz z całą społecznością akademicką

z głębokim żalem żegnają


Profesor
Annę Skowronek-Mielczarek


wicedyrektor Instytutu Zarządzania,
prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w latach 2002 2005,
wybitną specjalistkę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,
strategii finansowania przedsiębiorstw oraz analiz ekonomiczno-finansowych,
autorkę wielu badań, publikacji i ekspertyz,
uznanego naukowca, cenionego wykładowcę
i wychowawcę wielu pokoleń studentów i doktorantów,
odznaczoną Srebrnym Krzyżem Zasługi
oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi