Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Marek Lemberger

Region:
Kraków
Data emisji:
04.10.2021

Z ogromnym żalem zawiadamiamy,
że 26 września 2021 r. odszedł od nas

Prof.
Marek Lemberger

urodzony w 1939 r. w Krakowie, absolwent studiów geofizycznych
na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym
Akademii Górniczo-Hutniczej.
W 1963 r. rozpoczął pracę w Zakładzie Grawimetrii
i Magnetometrii Poszukiwawczej Katedry Geofizyki Geologicznej
Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.
Był zarówno świetnym wykładowcą, jak również lubianym i cenionym
przez studentów kierownikiem geofizycznych praktyk terenowych.
W latach 1990-1993 pełnił obowiązki prodziekana, a następnie
- przez dwie kadencje - dziekana Wydziału Geologii, Geofizyki
i Ochrony Środowiska AGH.
Był wybitnym specjalistą z zakresu magnetometrii i grawimetrii;
uczestniczył w wieloletnich badaniach magnetycznych andezytów
Góry Wdżar w Pieninach.
Jako jeden z pierwszych w Polsce stosował geofizykę
w badaniach archeologicznych. Kierował też grupą geologów
i geofizyków, która opracowała Atlas geofizyczny Karpat.
W latach 80. prowadził badania magnetyczne w Algierii.
Był również członkiem Komisji Zasobów
przy Głównym Geologu Kraju
w Ministerstwie Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
Za prace na rzecz rozpoznania zasobów naturalnych Polski
został wyróżniony odznaką "Zasłużony dla polskiej geologii".
Odszedł od nas nie tylko zasłużony dla polskiej nauki geofizyk,
ale też prawy, pozbawiony małostkowości, Człowiek.


Uroczystości pogrzebowe odbędą się na Cmentarzu Rakowickim
we wtorek 5 października 2021 r. o godz. 12.45,
w Domu Pożegnań przy ul. Rakowickiej 26a


Rodzinie i Bliskim Profesora

składamy wyrazy najgłębszego współczucia

Dziekan oraz cała społeczność
Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi