Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jan Karwowski

Region:
Szczecin
Data emisji:
10.09.2021

Z ogromnym żalem odebraliśmy wiadomość o śmierci

prof. dra hab.
Jana Karwowskiego

Profesora nauk ekonomicznych, Nauczyciela akademickiego,
Recenzenta prac naukowych,
Eksperta i Autora publikacji z zakresu marketingu,
ekonomiki handlu i konsumpcji oraz zarządzania marketingowego,
wieloletniego Kierownika Katedry Marketingu
Uniwersytetu Szczecińskiego,
Dziekana Wydziału Ekonomii i Informatyki
oraz Kierownika Katedry Marketingu i Usług
Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu

Pamięć katowickiej szkoły marketingowej o śp. Profesorze,
pozostanie naznaczona czcią i wdzięcznością


Rodzinie, Bliskim,
Współpracownikom, Przyjaciołom i Uczniom
Śp. Profesora

najgłębsze wyrazy szczerego współczucia

składa

Społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
skupiona wokół Katedr:

Badań Konsumpcji,
Badań nad Gospodarką Cyfrową,
Badań Rynkowych i Marketingowych,
Marketingu,
Rynku i Konsumpcji,
Zarządzania Marketingowego i Turystyki,
Zarządzania Międzynarodowego
oraz Zarządzania Relacjami Organizacji

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi