Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Henryk Olszewski

Region:
Poznań
Data emisji:
25.08.2021


W dniu 19 sierpnia 2021 roku
zmarł w Poznaniu w wieku 89 lat

Profesor
Henryk Olszewski

Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

Wybitny badacz historii i ustroju prawa, profesor nauk prawnych.
Członek Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu (2004 2014).
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz twórca i pierwszy Kierownik
Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych UAM.

Autor wielu nieocenionych prac naukowych
oraz książek i podręczników uniwersyteckich.

Członek wielu organizacji naukowych i gremiów doradczych
oraz przedstawicielskich środowisk naukowych i akademickich,
m. in. Polskiej Akademii Umiejętności, Komitetu Nauk Prawnych PAN,
Komitetu Nauk Politycznych PAN,
rad naukowych Instytutu Nauk Prawnych PAN (2002 06)
i Instytutu Historii im. T. Manteuffla PAN (2007 10).
Wieloletni redaktor naczelny Czasopisma Prawno-Historycznego.

Uhonorowany doktoratami honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą,
wysokimi odznaczeniami państwowymi licznymi medalami
oraz prestiżowymi nagrodami krajowymi i zagranicznymi
za działalność naukową.

Żegnamy wybitnego uczonego, wspaniałego nauczyciela
i wychowawcę wielu pokoleń prawników.

Prezes
Polskiej Akademii Nauk

Prezydium
Polskiej Akademii Nauk

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Polskiej Akademii Nauk


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi