Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Region:
Lublin
Data emisji:
09.07.2021

Szanownemu Panu

Profesorowi Andrzejowi Wrzyszczowi

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Taty

składają

Dziekan i Prodziekani Wydziału Prawa i Administracji,
Dyrektor i Wicedyrektorzy Instytutu Nauk Prawnych,
Pracownicy Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi