Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Maria Kleinrok

Region:
Lublin
Data emisji:
18.06.2021

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy

Prof. dr hab. n. med.
Marię Kleinrok

założyciela i wieloletniego Kierownika Katedry i Zakładu
Protetyki Stomatologicznej z Pracownią Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Akademii Medycznej w Lublinie.
Żegnamy Wielkiego Naukowca
i Wybitną Postać polskiej i światowej stomatologii.


Kierownik i pracownicy Zakładu Protetyki Stomatologicznej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi