Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Henryk Samsonowicz

Region:
cała Polska
Data emisji:
02.06.2021

Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

z głębokim żalem zawiadamiają, że w dniu 28 maja 2021 r. zmarł


prof. dr hab.
Henryk Samsonowicz

(Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej)

Urodzony 23 stycznia 1930 r. w Warszawie.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.
Stopień doktora nauk historycznych uzyskał w 1954 r., stopień doktora
habilitowanego w 1960 r., stanowisko profesora nadzwyczajnego
otrzymał w 1970 r., a profesora zwyczajnego w 1980 r.
Minister Edukacji Narodowej w latach 1989-1991,
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1980-1982.
Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego w latach 1978-1982,
członek Polskiej Akademii Nauk i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
Opublikował około 800 prac naukowych, poświęconych dziejom miast i mieszczaństwa
w Polsce, historii Hanzy oraz dziejom zakonu krzyżackiego, narodzinom
polskiej państwowości, a także schyłku średniowiecza oraz roli mitu w historii.
Kawaler Orderu Orła Białego. Odznaczony: Krzyżem Komandorskim
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim, Oficerskim
i Kawalerskim Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Stulecia Odzyskanej
Niepodległości i Odznaką Honorową "Zasłużony dla Mazowsza".
Wyróżniony francuskim Krzyżem Oficerskim Orderu Narodowego Legii Honorowej.
6 grudnia 2002 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w uznaniu dla Jego wielkich dokonań naukowych,
które na trwałe weszły do historiografii, a także dla działalności społeczne
j i organizacyjnej, ważnej dla rozwoju polskiej nauki i kultury.
Światły i otwarty umysł Profesora, zdolność do syntezy, trafnych porównań
i doskonałe wyczucie aktualności problemów badawczych
stanowią wzór do naśladowania.

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi