Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Leszek Miszczyk

Region:
Katowice
Data emisji:
17.05.2021

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci profesora
Leszka Miszczyka, który przez lata wspierał rozwój zawodowy
i naukowy studentów Wyższej Szkoły Humanitas, umożliwiając
im uzyskanie praktycznych umiejętności w ramach zajęć
i praktyk prowadzonych w Zakładzie Radioterapii
Instytutu Onkologii w Gliwicach.


prof. dr hab. n. med.
Leszek Miszczyk

Odszedł człowiek, który był całkowicie oddany swojej pracy.
W zawodzie lekarza upatrywał misji, a całe swoje życie poświęcił
pacjentom gliwickiego oddziału Narodowego Instytutu
Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. To ogromna
strata dla całego społeczeństwa.

W imieniu społeczności akademickiej
Wyższej Szkoły Humanitas

Rodzinie i Bliskim Zmarłego

składamy wyrazy współczucia

Senat, Rektor - prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk,
Kanclerz - Aleksander Dudek

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi