Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Tadeusz Zgółka

Region:
Poznań
Data emisji:
28.04.2021

Zmarł
prof. dr hab.
Tadeusz Zgółka

znany i ceniony językoznawca,
wykładowca na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk
i Prezydium Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.
Był współtwórcą systemu certyfikacji znajomości języka polskiego
jako obcego oraz członkiem Państwowej Komisji Poświadczania
Znajomości Języka Polskiego jako Obcego w latach 2003 - 2016.
Angażował się w promocję języka polskiego na świecie:
był jednym z założycieli Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie
w Archangielsku, a także cenionym ekspertem
w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego.

Rodzinie i przyjaciołom Pana Profesora

składamy

najszczersze wyrazy współczucia

Państwowa Komisja ds. Poświadczania
Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

Inne kondolencje

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi