Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Elżbieta Ciesielska

Region:
Łódź
Data emisji:
23.04.2021

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy za okazane serce, pomoc i wsparcie duchowe
w tym jakże trudnym dla nas czasie.

Z serca płynące podziękowania pragniemy wyrazić:

Wójtowi Gminy Andrespol Dariuszowi Kubusowi i Pracownikom Urzędu Gminy,

Radnym i pozostałym Władzom Samorządowym Gminy,

Władzom i Pracownikom Starostwa Powiatowego
oraz wszystkich podległych mu jednostek,
Działaczom i Pracownikom Stowarzyszenia LGD STER,
Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i pracownikom Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
Funkcjonariuszom Służb Mundurowych,
Wójtom ościennych gmin,
Księżom -
a w szczególności Proboszczowi Parafii Andrespol Marianowi Górce
Pracownikom Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A,

Członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich,
Sołtysom, Emerytom i Rencistom,
Działaczom i Zawodnikom Klubu Sportowego Andrespolia,
Pracownikom i Pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej,
Kierownictwu i Pracownikom gminnego Centrum Usług Wspólnych,

Członkom Zespołu Pieśni Ludowej Okaryna,
Szefostwu i Pracownikom Firmy Q-Med.

Dziękujemy Przyjaciołom
oraz wszystkim Życzliwym,

którzy w mediach społecznościowych zamieścili ciepłe słowa i uczcili
pamięć, serce i kulturę osobistą wspaniałej żony i ukochanej mamy

Elżbiety Ciesielskiej

mąż Janusz, córki Joanna i Karolina
oraz najbliższa rodzina

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi