Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Robert R. Gałązka

Region:
cała Polska
Data emisji:
17.04.2021

Z głębokim żalem zawiadamiany, że 14 kwietnia 2021 roku zmarł

Profesor
Robert R. Gałązka

Pracownik Instytutu Fizyki PAN z 60-letnim stażem,
Profesor - członek rzeczywisty PAN,
były Dyrektor i Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN oraz
wieloletni Kierownik Oddziału Fizyki Półprzewodników naszego Instytutu.

Życie zawodowe i błyskotliwa kariera naukowa Profesora R. R.
Gałązki związana jest przede wszystkim z Warszawą gdzie studiował na
Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i w roku 1961 podjął pracę
w Instytucie Fizyki PAN.

Fizyka półprzewodników, której dotyczyły zainteresowania badawcze
Profesora rozpoczynała wówczas swój światowy rozwój z ważnym wkładem
warszawskiej szkoły fizyki półprzewodników i osobiście Profesora R. R. Gałązki,
szczególnie w dziedzinie półprzewodników wąskoprzerwowych
i półprzewodników półmagnetycznych - nowej klasy materiałów,
której był współtwórcą.

Wybitne osiągnięcia naukowe Profesora zostały uhonorowane poprzez
przyznanie mu licznych prestiżowych nagród naukowych
(Nagrody PAN im. Marii Skłodowskiej-Curie
w roku 1987; Nagrody Premiera Rządu RP w roku 1996;
Medalu im. M. Smoluchowskiego (PTF) w roku 2007),
a także szeregu odznaczeń państwowych
(w tym Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski w roku 2013).

Przywilej współpracowania z Profesorem R. R. Gałązką miało wiele polskich
instytucji nauki (Komisja ds. Stopni i Tytułu Naukowego, Komitet Fizyki PAN,
Komitet Badań Naukowych, Towarzystwo Naukowe Warszawskie),
jednostek badawczych (Instytut Wysokich Ciśnień PAN,
Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Centrum Badań Kosmicznych PAN,
Uniwersytet Warszawski) oraz organizacji międzynarodowych
(np. Komitet ONZ ds. pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej
i International Academy of Astronautics).

Profesor R. R. Gałązka dużą wagę przywiązywał do rozwoju młodych naukowców.
Był promotorem 15 doktorów, spośród których kilku zostało profesorami.
Chciał i umiał dzielić się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem
zarówno naukowym jak i życiowym.

Tego bezinteresownego dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
jak również motywowania do jasnego stawiania i podejmowania ambitnych zadań
naukowych będzie nam brakowało. Natomiast, obserwowany obecnie
dynamiczny rozkwit badań materiałów, które fascynowały Profesora,
potwierdzający trafność
Jego wyborów, będzie nas inspirował do dalszej pracy.

Pracownicy, Rada Naukowa i Dyrekcja Instytutu Fizyki PAN

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi