Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Wiesław Skrzydło

Region:
Lublin
Data emisji:
16.04.2021

Rektor i społeczność akademicka
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

z głębokim żalem zawiadamiają, że
w dniu 11 kwietnia 2021 roku zmarł

prof. dr hab.
Wiesław Skrzydło

Rektor UMCS w latach 1972-1981.

Urodził się 11 kwietnia 1929 roku w Rokitnie.
Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim.
Z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej związany był od 1949 roku.
W 1959 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych,
a cztery lata później stopień naukowy doktora habilitowanego.
Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1970 r.,
zaś tytuł profesora zwyczajnego w 1975 roku.
Zainteresowania naukowo-badawcze Profesora
obejmowały polskie prawo konstytucyjne,
w tym funkcjonowanie partii politycznych, parlamentu i rządu,
a także zagadnienia ustroju państw zachodnich,
szczególnie Francji i Belgii.
Prof. dr hab. Wiesław Skrzydło był autorem ponad dwustu publikacji,
licznych monografii i artykułów,
które wpisały się w dorobek konstytucjonalizmu.

Profesor Wiesław Skrzydło był niekwestionowanym
autorytetem prawa konstytucyjnego,
a jego wiedza i dorobek naukowy zyskały szerokie uznanie.
Poglądy Profesora dotyczące kwestii prawno-ustrojowych
są wysoko cenione oraz często wykorzystywane zarówno
w nauce prawa oraz w praktyce funkcjonowania organów państwa.
Wiedza, otwartość i wielka życzliwość Profesora sprawiły,
że cieszył się ogromnym szacunkiem w środowisku naukowym.
Jego praca na rzecz społeczności akademickiej,
podczas pełnienia funkcji Rektora,
przyczyniła się nie tylko do budowania wspólnoty,
ale też do rozwoju kadry naukowej oraz uczelnianej infrastruktury.
Profesor Wiesław Skrzydło z oddaniem służył Uniwersytetowi,
a jego wykłady, seminaria, odczyty i prelekcje inspirowały
do wielu niezwykłych dyskusji.
O osiągnięciach Profesora w zakresie kształcenia prawników świadczy duża liczba
wypromowanych magistrów i doktorów, a także udział w postępowaniach habilitacyjnych
i związanych z nadaniem tytułu profesora.

Za wybitne osiągnięcia na polu nauki oraz za działalność społeczną
prof. Wiesław Skrzydło został odznaczony Krzyżem Komandorskim
i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Komandorią Orderu Zasługi Republiki Francuskiej,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
W 1979 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa
Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie.

Na odejście bliskich nie można się przygotować.
Śmierć zawsze jest nie na miejscu i zawsze nie w porę,
przychodzi za szybko. A teraz, zabiera nam człowieka wyjątkowego,
którym był Profesor Wiesław Skrzydło wybitny uczony,
Rektor UMCS, wieloletni pracownik naszej Uczelni,
wyjątkowo ceniony za swoją działalność badawczą,
wyrozumiały nauczyciel i wspaniały przyjaciel.

Cześć Jego pamięci!

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi