Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Edward Włodarczyk

Region:
cała Polska
Data emisji:
09.04.2021

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr. hab.
Edwarda Włodarczyka

Rektora Seniora Uniwersytetu Szczecińskiego (2012-2020),
absolwenta Wydziału Filozoficzno-Historycznego
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
na którym uzyskał również stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego.
Polskiego historyka, profesora nauk humanistycznych,
znawcę historii gospodarczej i społecznej XIX i XX wieku oraz historii Pomorza i Prus.
Dziekana Wydziału Humanistycznego US i prorektora US ds. kształcenia.
Redaktora rocznika Komitetu Nauk Historycznego PAN "Studia Martima",
wiceprezesa zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego.
Uznanego Naukowca, cenionego Nauczyciela, Przyjaciela i serdecznego Człowieka.
Łączymy się w bólu ze społecznością Uniwersytetu Szczecińskiego.

Cześć Jego Pamięci!

Rektor i Senat
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi