Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Bohdan Jan Gruchman

Region:
cała Polska
Data emisji:
31.03.2021

Z głębokim żalem, pogrążeni w smutku zawiadamiamy,
że 27 marca 2021 roku, w wieku 92 lat, odszedł od nas
nieodżałowanej pamięci

prof. zw. dr hab.
Bohdan Jan Gruchman

rektor-senior Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
długoletni, wielce zasłużony nauczyciel akademicki,
dyrektor Instytutu Planowania w latach 1979-1990, prorektor UEP
w latach 1975-1981, rektor UEP w latach 1990-1996,

wyróżniony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Kawalerskim Palm
Akademickich Francuskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, tytułem Zasłużony dla Miasta
Poznania, Złotym Hipolitem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,

doctor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,

wieloletni członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN,
Komitetu Ekonomicznego PAN, Instytutu Zachodniego w Poznaniu,
członek założyciel "Groupe de Recherche Européen sur les Milieux Innovateurs" (GREMI)
przy Uniwersytecie Paryskim I Panthéon-Sorbonne, członek Rady
Naukowej przy Prezesie GUS, przewodniczący Rady Międzynarodowych
Targów Poznańskich, prezes Towarzystwa Przyjaciół Poznańskiej Fary,
przewodniczący Rady Społecznej przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim,
honorowy prezydent Fundacji UEP.

w latach 1967-1969 był doradcą ONZ do spraw planowania
regionalnego w Libii, a w latach 1972-1974 pracował
w Nowym Jorku w ONZ.

W Zmarłym Uczelnia straciła jednego z najzacniejszych członków
społeczności akademickiej, wybitnego człowieka, którego wkład
w rozwój Uczelni trudno przecenić, budzącego podziw i szacunek
naukowca, dydaktyka i społecznika.

Pamięć o nim pozostanie na zawsze wśród nas!

Rektor, Rada Uczelni, Senat i społeczność
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi