Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Janusz Barta

Region:
Kraków
Data emisji:
09.03.2021

Podziękowania

za kondolencje, słowa wsparcia, pocieszenia,
wspomnienia oraz udział w pożegnaniu

Profesora
Janusza Barty

chcielibyśmy przekazać władzom Miasta Krakowa,
Jego Magnificencji Rektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Senatowi, Dziekanowi i Radzie Wydziału Prawa i Administracji UJ,
władzom i pracownikom Katedry Prawa Własności Intelektualnej
WPiA UJ, władzom i pracownikom Katedry Prawa Własności
Intelektualnej i Dóbr niematerialnych Uniwersytetu Warszawskiego,
przedstawicielom świata nauki i społeczności akademickiej,
Dziekanowi Rady i Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Krakowie, kibicom Cracovii, wszystkim przyjaciołom,
współpracownikom i uczniom Profesora oraz przyjaciołom rodziny.

W sposób szczególny naszą wdzięczność kierujemy
do Pana Profesora Ryszarda Markiewicza,
z którym Profesor Janusz Barta przez wiele lat tworzył
unikalny duet autorski, odważnie i z pasją podejmujący
wciąż nowe wyzwania w pracy naukowej.
Za ten piękny przykład naukowej, lecz także ludzkiej przyjaźni
oraz wzruszające słowa pożegnania z całego serca
Panie Profesorze dziękujemy

Rodzina

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi